OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

všetko o Rómoch a Rómskej kultúre

Dnes je deň rasového nasiala

Vitajte na stránke dobrá muzička v sekcii Dnes je deň rasového nasiala

Dnes je deň rasového nasiala 9. 9 

Dnes, 9. septembra, si na Slovensku pripomíname pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Odkazuje na konkrétnu udalosť - prijatie tzv. Židovského kódexu. Vláda ľudáckej Slovenskej republiky prijala tzv. Židovský kódex (Nariadenie o právnom postavení Židov č.198/1941 Sl. z.) 9. septembra 1941, teda presne pred 81 rokmi.

Zoči-voči katastrofálnemu nárastu ožobráčených Židov vyradených z hospodárskeho a sociálneho života ľudácka vláda ochotne prijala ponuku nacistického Nemecka na prevzatie slovenských Židov. Tí mali podľa oficiálnej propagandy pracovať v nových domovoch na východe. Deportácie prebiehali od 25. marca do 20. októbra 1942, keď bolo zo Slovenska násilne vysídlených takmer 58-tisíc osôb.

Súčasťou deportácií bola povinnosť slovenskej strany zaplatiť Nemecku za každého deportovaného 500 ríšskych mariek. Väčšina deportovaných našla smrť v nacistických koncentračných táboroch na území okupovaného Poľska. Deportovaní boli najmä pauperizovaní Židia v dôsledku arizácií, ktorí predstavovali sociálny problém pre ľudácky režim.

Tragédia slovenských Židov sa zavŕšila počas okupácie Slovenska nemeckým vojskom po vypuknutí Slovenského národného povstania. Počas tzv. druhej vlny deportácií bolo zo Slovenska od 30. septembra 1944 do marca 1945 pod vedením nemeckých vojenských a policajných orgánov (s pomocou slovenského mocensko-represívneho aparátu) vyvezených asi 13-tisíc Židov, z ktorých približne 10 000 zahynulo. Ďalších, asi 2 000 Židov padlo za obeť nacistickým represáliám priamo na Slovensku.

 

 

 

Gipsy Perla ❌ Kristian ( G.Konty ) ❌ Ivan Gaži - Andro Birkenau

 

 

   

 

 

 

 

 

 

.

BlueBoard.cz

 

BlueBoard.cz

 

- . - -------