OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

všetko o Rómoch a Rómskej kultúre

Proroctvá z Biblie sa plnia ???

Vitajte na stránke dobrá muzička v sekcii Proroctvá z Biblie sa plnia ???

Proroctvá z Biblie sa plnia ??? 

Ježišové proroctvá sa plnia ???

Žiadnom prípade sa nechcem stavať do polohy proroka ale to čo dnes zžijeme sa valmi podoba proroctvám z biblie ktorá napísali proroci ci sám Pán Ježiš. 
Zvlášť potom čo sa stalo včera zemetrasenie už aj na Slovensku ,. Správy o vojnách dokonca vojna v Izraeli jedno z Ježišových proroctiev hovorí že bude Jeruzalem zničený a neostane ani kameň na kameni v ňom.

 

Proroctvo Ježiša o konci Izraela

 

 

 

 

 

prichádza koniec sveta ako predpovedal Ježiš?

 

 

 
 

 

Matuš 24 / 6 Budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch. Dajte pozor, aby ste sa neľakali. Lebo sa to musí stať, ale to ešte nie je koniec.

 

Matuš 24 / 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami bude hlad a zemetrasenia.

 

Marka 13,8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia a nastane hlad. To bude začiatok útrap.

 

Lukaš  21 / 11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba.

 

Daniel 11 / 40 Na konci času sa stretne v boji s kráľom juhu, ale kráľ severu proti nemu vyrazí s vozmi, jazdcami a mnohými loďami. Vpadne do krajov a preženie sa nimi ako povodeň. 41 Príde aj do Nádhernej krajiny. Mnohé krajiny padnú. Z jeho ruky však uniknú Edóm, Moáb i poprední z Ammónčanov. 42 Rozprestrie svoju moc nad krajinami. Ani Egypt neunikne. 43 Bude spravovať zlaté a strieborné poklady a všetky vzácnosti Egypta. Aj Líbyjčania a Kúšijci za ním budú kráčať. 44 Keď ho vystrašia správy z východu a zo severu, vytiahne s veľkou zúrivosťou, aby zničil a vyhladil mnohých. 45 Osadí svoje kráľovské stany medzi morom a medzi nádherným svätým vrchom. Dôjde však k svojmu koncu a nik mu nepomôže.

 

Daniel  7/ 5 Vtedy sa objavila iná, druhá šelma, podobná medveďovi. Postavili ju do popredia. V tlame medzi zubami mala tri rebrá; povedali jej takto: ‚Vstaň a zožer mnoho mäsa!‘

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

.

BlueBoard.cz

 

BlueBoard.cz

 

- . - -------