OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

všetko o Rómoch a Rómskej kultúre

Záznam tik tok Rómsky hlas 18 2 2024

Vitajte na stránke dobrá muzička v sekcii Záznam tik tok Rómsky hlas 18 2 2024

Chyba asi zo záznamu 20 minut prvých - jedna speváčka p
Zdroj : Tik tok  LIVE zźnam  pretých čo nevideli
Ak sa vám preruší film načítajte si na novo stránku 
kliknutím alebo klávesnicu F5 a spustite si film od minúty kde ste už videli časť videa 

 

1. časť

 

 

 

2. časť

 

 

  

 

 

 

 

.